ประกันออมทรัพย์ ความคุ้มค่าที่หลายคนมองข้าม

ประกันออมทรัพย์,ความคุ้มค่า ประกันออมทรัพย์

    เชื่อว่าตั้งแต่เด็กจนโตหลายคนคงเคยผ่านการ ออมเงิน ในรูปแบบต่างๆ กันมาแล้วทั้งนั้น ตั้งแต่การออมเงินผ่านการหยอดกระปุกในวัยเด็ก มาจนถึงการออมเงินผ่านการฝากธนาคาร การออมในหุ้นหรือกองทุนต่างๆ ซึ่งแต่ละประเภทของการออมก็จะมีค่าตอบแทนที่เราได้กลับมาต่างกัน แต่มีอีกการออมประเภทหนึ่งที่หลายคนไม่รู้หรือมองข้ามไป นั่นก็คือการออมผ่าน ประกันออมทรัพย์ ที่เป็นหนึ่งในรูปแบบการออมที่คุ้มค่าและให้มากกว่าการออมเงิน

 

ประกันออมทรัพย์คืออะไร?

    ประกันออมทรัพย์ ประกันเงินออม เป็นประกันที่เน้นการออมเงิน คล้ายกับการนำเงินไปฝากธนาคาร แต่สิ่งที่เราจะได้เพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนแล้วยังได้รับความคุ้มครองตามมาด้วย โดยเมื่อเราส่งเบี้ยประกันครบตามระยะเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ บริษัทประกันก็จะจ่ายเงินคืนให้เรา ซึ่งจะมีการจ่ายทั้งแบบคืนเป็นเงินก้อนครั้งเดียว หรือแบบมีเงินคืนระหว่างทางตลอดสัญญาก็ได้เช่นกัน

 

 

ประโยชน์ของประกันออมทรัพย์

    ในการออมเงินธรรมดา อย่างเช่นการฝากธนาคาร หรือซื้อพันธบัตรนั้น เราจะได้ความมั่นคงและไร้ความเสี่ยง โดยเมื่อเราออมมากขึ้น นานขึ้นเท่าใดก็จะได้เงินสะสมที่มากขึ้นเท่านั้น แต่ประโยชน์ของประกันออมทรัพย์นั้นมีมากกว่าการออมเงิน  เพราะเราจะได้ทั้งเงินออม ผลตอบแทน พร้อมกับการคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นมา นอกจากนี้แล้วยังมีข้อดีทั้งการไม่เสียภาษีและการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย การทำประกันออมทรัพย์จึงเป็นอีกทางเลือกที่ดีกว่าการออมเงินทั่วๆ ไปนั่นเอง

 

 

ผลตอบเเทนและสภาพคล่อง

    ผลตอบแทนของประกันออมทรัพย์นั้นไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับการนำเงินไปลงทุนในประเภทอื่นๆ อย่าง หุ้น หรือกองทุนต่างๆ และการออมประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคง มากกว่าผู้ที่รีบร้อนต้องใช้เงิน เพราะประกันออมทรัพย์ค่อนข้างจะมีสภาพคล่องต่ำเมื่อเทียบกับการออมประเภทอื่นๆ ที่สามารถถอน หรือแปลงเป็นเงินสดได้

ระยะเวลาการฝาก

    ระยะเวลาการฝากของประกันออมทรัพย์มีด้วยกันหลายรูปแบบ ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว โดยมักจะกำหนดเป็นระยะเวลา 5/10 7/15 15/25 1/30 20/20 เป็นต้น ซึ่งตัวเลขเหล่านั้นจะบ่งบอกถึงจำนวนปีที่ชำระเบี้ยประกัน และจำนวนปีที่คุ้มครอง เช่น ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ 5/10 หมายถึง ระยะเวลาจ่ายชำระเบี้ย 5 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิต 10 ปี โดยเมื่อครบกำหนดอายุกรมธรรม์ ก็จะได้รับเงินออมและผลประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่กำหนดไว้ เป็นต้น

 

 

ภาษีและการลดหย่อนภาษี

    แม้จะมีผลตอบแทนไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการออมรูปแบบอื่นๆ แต่การออมผ่านประกันออมทรัพย์นั้น เราจะได้ผลตอบแทนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกับการฝากเงินในธนาคาร หรือการออมรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้อีกหนึ่งข้อที่น่าสนใจของประกันออมทรัพย์คือสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้  หากประกันออมทรัพย์ที่ทำนั้นมีอายุกรมธรรม์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป โดยสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เลยทีเดียว

 

 

ความคุ้มครองชีวิต

    อย่างที่ทราบแล้วว่าประกันออมทรัพย์นั้นจะมีการคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นมาจากการออมรูปแบบอื่นๆ ด้วย แต่ไม่เพียงแค่คุ้มครองชีวิตของผู้ทำประกันเท่านั้น เพราะในกรณีที่พ่อแม่ได้จ่ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และได้ทำสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยเอาไว้เอาไว้ให้ลูกด้วยนั้น เมื่อวันที่พ่อแม่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ลูกก็จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนนั้นๆ ด้วย

 

    ประกันออมทรัพย์นั้นถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตและการเงิน ซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจอยากทำประกันออมทรัพย์ ประกันออมทรัพย์ มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 11/5 จากไทยประกันชีวิต ก็เป็นอีกตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม เพราะคุณจะได้ทั้งเงินออม ความคุ้มครอง รวมถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการออมเงินทั่วๆ ไปอย่างแน่นอน