5 เทคนิคต่อยอดออมเงินที่ทุกคนควรรู้

ประกันออมทรัพย์,เทคนิคออมเงิน

    มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท ส่วนหนึ่งของสุภาษิตที่สอนถึงการอดออมจากการเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคตไว้ได้อย่างดี แต่สิ่งหนึ่งที่สุภาษิตนี้ไม่ได้สอนไว้ คือ การออมเงินในกระปุก หรือบัญชีเงินฝากเฉยๆ ถือเรื่องน่าเสียดาย เพราะเงินออมเหล่านั้นสามารถนำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้อีกมากมาย หากเรามีเทคนิคในการต่อยอดเงินออมที่ดี

 

ความสำคัญของการออม

    ด้วยเศรษฐกิจที่ผันผวนและอนาคตที่ไม่แน่ไม่นอนนั้น การออมเงินจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าวันหนึ่งจะจำเป็นต้องใช้เงินก้อนเมื่อไหร่ หรืออยู่ดีๆ อาจไม่มีรายรับเข้ามาวันไหน เราจึงต้องมีเงินออมสะสมไว้เพื่อเพิ่มความมั่นคงในอนาคต และนอกจากการออมเงินไว้สำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอนแล้ว การออมเงินยังเป็นปัจจัยที่จะทำให้เรามีเป้าหมายและเพิ่มความพยายามมากขึ้นเพื่อเป้าหมายนั้นๆ ด้วย เช่น การออมเงินเพื่อซื้อรถ การออมเงินสำหรับไปต่างประเทศ เป็นต้น

 

เทคนิคการต่อยอดเงินออม

    แม้การเก็บออมจะสำคัญ แต่ก็มีอีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการต่อยอดเงินออม หนทางที่จะทำให้เรามีเงินออมที่มากขึ้น ซึ่งการจะเพิ่มมูลค่าเงินออมได้นั้นก็มีเทคนิคดีๆ ที่ควรต้องรู้ ดังนี้

 

เทคนิคที่ 1 ฝากประจำ

    การฝากประจำ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออมเงินของคนในปัจจุบัน เพราะมีอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าการฝากแบบออมทรัพย์ธรรมดา การฝากประจำนั้นมีความเสี่ยงค่อนข้างน้อย แต่ก็มีอัตราการตอบแทนที่น้อยกว่าการลงทุนหรือการต่อยอดเงินออมประเภทอื่นๆ เช่นกัน โดยการฝากประจำจะมีด้วยกัน 2 ประเภทคือ

 

เงินฝากประจำทั่วไป

    เป็นการฝากเงินก้อนไปในธนาคารเป็นครั้ง ๆ โดยมีสัญญาว่าจะไม่ถอนเลยในระยะเวลาหนึ่ง ตามระยะเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น การฝากแบบประจำ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน และ 36 เดือน โดยเมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้

 

เงินฝากประจำแบบปลอดภาษี

    เป็นการฝากประจำที่สัญญาว่าจะฝากเงินจำนวนเท่า ๆ กันทุกเดือนในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ถอน เป็นบัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไปและไม่เสียภาษี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการฝากขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร

 

เทคนิคที่ 2 ซื้อพันธบัตรรัฐบาล

    การซื้อพันบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้รัฐบาล ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจนั้น เป็นอีกเทคนิคการต่อยอดเงินออมที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยการซื้อพันธบัตรนี้ก็เหมือนกับการให้กู้ยืม โดยเมื่อซื้อแล้วผู้ซื้ออย่างเราก็จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ ที่เมื่อถึงกำหนดเวลาไถ่ถอนลูกหนี้อย่างรัฐบาลจะต้องชำระหนี้เป็นเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่เรานั่นเอง

 

เทคนิคที่ 3 ซื้อหุ้น หรือ กองทุน

    การซื้อหุ้นหรือกองทุน เป็นหนึ่งในการต่อยอดเงินออมที่หลายคนนิยมทำกัน เพราะเป็นวิธีที่ได้เงินตอบแทนสูงกว่าการฝากประจำหรือการซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งการมีค่าตอบแทนที่มากกว่านี้ก็ตามมาด้วยความเสี่ยงที่มากกว่าเช่นเดียว โดยการซื้อหุ้นและกองทุนแม้จะมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็มีข้อแตกต่าง คือ

 

การซื้อหุ้น

    การซื้อหุ้น คือ การลงทุนเข้าที่เราเป็นเจ้าของร่วมในกิจการใดกิจการหนึ่ง โดยหากกิจการดังกล่าวได้กำไร เราก็ได้กำไรด้วย เมื่อขาดทุนเราก็ขาดทุนด้วย โดยกำไรที่ว่าอาจมาในรูปแบบเงินปันผล หรือในรูปแบบของส่วนต่างราคา เป็นต้น

 

การซื้อกองทุน

    การซื้อกองทุน คือ การที่เรานำเงินไปลงทุนผ่านบริษัทที่จัดการกองทุน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนทำการรวบรวมเงินจากผู้ลงทุนทั้งหลาย แล้วนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

 

เทคนิคที่ 4 ซื้อทองคำแท่ง

    ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ระดับสากลที่ได้รับการยอมรับ สังเกตได้ว่าเราจะสามารถรู้ถึงเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ ได้จากราคาทองคำที่ขึ้นลง ทำให้การลงทุนหรือต่อยอดเงินออมด้วยวิธีการซื้อทองคำเป็นอีกวิธีที่น่าสนใจ เพราะสามารถการสร้างผลตอบแทนที่ดี และอาจทำกำไรระยะสั้นได้สูง แต่การผลตอบแทนที่ดีนี้ก็มีความเสี่ยงจากราคาที่ผันผวนเช่นเดียวกัน

 

เทคนิคที่ 5 ซื้อประกันออมทรัพย์ หรือ ประกันสะสมทรัพย์

    ประกันออมทรัพย์ หรือ ประกันสะสมทรัพย์ เป็นประกันที่เน้นการออมเงิน คล้ายกับการนำเงินไปฝากธนาคาร แต่สิ่งที่เราจะได้เพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนแล้วยังได้รับความคุ้มครองที่ตามมาด้วย โดยเมื่อเราซื้อประกันออมทรัพย์และส่งเบี้ยประกันครบตามระยะเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ บริษัทประกันก็จะจ่ายเงินคืนให้เรา ซึ่งจะมีการจ่ายทั้งแบบคืนเป็นเงินก้อนครั้งเดียว หรือแบบมีเงินคืนระหว่างทางตลอดสัญญา

    จะเห็นได้จากเทคนิคการต่อยอดทั้ง 5 อย่างที่กล่าวมานั้น การซื้อประกันออมทรัพย์ หรือ ประกันสะสมทรัพย์ เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากข้อหนึ่งเลยทีเดียว เพราะนอกจากเราจะได้ทั้งเงินออมแล้ว ยังได้การคุ้มครองที่เพิ่มเข้ามาอีกด้วย โดยเฉพาะหากเป็นการซื้อประกันออมทรัพย์ มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 11/5 จากไทยประกันชีวิต ที่ถือเป็นการต่อยอดการออมเงินที่คุ้มค่า และจะช่วยสร้างความมั่นคงทั้งทางการเงินและความมั่นคงในชีวิตให้เรามากขึ้นด้วย