เทคนิคลงทุนให้ได้เงินเก็บและลดหย่อนภาษีได้ด้วย

ประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี,เทคนิคลดหย่อนภาษี

    ในยุคปัจจุบันการฝากออมเงินด้วยการฝากกับธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ยนั้น กลายเป็นวิธีที่หลายคนมองว่าไม่คุ้มค่าเพราะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ หลายคนจึงเริ่มสนใจที่จะนำเงินสะสมไป ลงทุน เพื่อให้เงินที่มีอยู่นั้นงอกเงยขึ้นมา แต่ขึ้นชื่อว่าการลงทุน หลายคนก็คงจะเกิดความกังวลกับกับความเสี่ยง และกลัวที่จะขาดทุน แต่ในการลงทุนนั้นถ้าเรามีข้อมูลและเทคนิคที่ดี ก็จะสามารถคงเงินต้นไว้ไม่ให้หายไป และยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย โดยการลงทุนก็มีประเภทต่างๆ ดังนี้

 

ประเภทของการลงทุน

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ Provident Fund (PVD)

    ถือเป็นการออมอีกวิธีที่สามารถสร้างความมั่นคงและเป็นหลักประกันที่ลูกจ้างทุกคน โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีข้อดีตรงที่ ลูกจ้างสามารถเก็บเป็นเงินสำรองไว้เพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ หรือเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัว ในกรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต

 

    นอกจากนี้การลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยังสามารถหักลดหย่อนได้เมื่อคำนวณเงินได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินปีละ 10,000 บาท และสำหรับส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง และไม่เกิน 490,000 บาท ก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเงินได้เพื่อเสียภาษี

 

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF

    ย่อมาจาก Retirement Mutual Fund กองทุนประเภทนี้คล้ายคลึงกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นการลงทุนที่ต้องลงทุนต่อเนื่อง ทำให้เราได้เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยทบต้น และทำให้เกิดการออมเงินในระยะยาวไว้สำหรับใช้จ่ายยามเกษียณ

 

    โดยข้อดีของการลงทุนกับกองทุน RMF คือการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีถึง 2 ทางด้วยกัน ทั้งการลดหย่อนภาษีที่ได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดถึง 15% ของเงินเดือน นอกจากนี้แล้วกำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนยังได้รับการยกเงินภาษีอีกด้วย

 

ประกันออมทรัพย์ หรือ ประกันสะสมทรัพย์

    เป็นการออมอีกทางหนึ่งในรูปแบบกรมธรรม์ ประกันประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อการออมเงินไปพร้อมๆ กับการคุ้มครองชีวิต โดยเมื่อเราส่งเบี้ยประกันครบตามระยะเวลาที่ระบุในกรมธรรม์แล้ว ประกันออมทรัพย์ก็จะจ่ายเงินคืนให้เรา โดยมีทั้งการจ่ายแบบจ่ายคืนเป็นเงินก้อนครั้งเดียว หรือแบบมีเงินคืนระหว่างทางตลอดสัญญาก็ได้

 

    ซึ่งข้อดีของการออมด้วยประกันออมทรัพย์ หรือ ประกันสะสมทรัพย์ นั้น อันดับแรกคือเป็นการออมที่มีความเสี่ยงต่ำจึงมีความมั่นคงค่อนข้างสูง และประกันออมทรัพย์หรือประกันสะสมทรัพย์ยังมีผลตอบแทนที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะไม่ต้องเสียภาษี นอกจากนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ หากประกันออมทรัพย์ หรือ ประกันสะสมทรัพย์ ที่ทำนั้นมีอายุกรมธรรม์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

 

    แม้ในทุกการลงทุนนั้นจะมีความเสี่ยง แต่ถ้าเราได้ศึกษาหาข้อมูลมาอย่างดี และเลือกประเภทการลงทุนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเอง อย่างประกันออมทรัพย์ มันนี่ฟิต เวลท์ตี้ 11/5 จากไทยประกันชีวิต ที่มีจุดเด่นทั้งการออมในระยะสั้น และยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ก็เป็นอีกวิธีที่จะก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงเหล่านั้นลงไปได้ และทำให้การลงทุนของเรานั้นคุ้มค่า และมีเงินเก็บที่งอกเงยได้อย่างใจหวัง