ออมเงินด้วยกองทุน หรือ ประกันออมทรัพย์ แบบไหนดีกว่ากัน

ประกันออมทรัพย์, ประกันสะสมทรัพย์, ออมเงินด้วยกองทุน

เมื่อเข้าสู่วัยทำงานแล้วสิ่งที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนจะเริ่มทำกันก็คือ การออมเงิน ซึ่งการออมเงินนั้นเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ มีรายได้มากหรือน้อย ทุกคนก็ควรออมเงินและวางแผนการเงินเอาไว้แต่เนิ่นๆ ส่วนวิธีการออมเงินนั้นมีมากมายหลายวิธี ซึ่งวิธีที่นำมาฝากในวันนี้คือการออมด้วย การซื้อกองทุน และการออมด้วยการทำ ประกันออมทรัพย์

 

กองทุนรวม

สำหรับหนึ่งในวิธีการออมเงินที่หลายคนโดยเฉพาะคนในวัยทำงานนิยมเลือกก็คือ การลงทุนผ่านกองทุนรวม ซึ่งมีด้วยกัน 2 ประเภท ดังนี้

 

1.  กองทุนรวมเพื่อการออม Super Saving Fund (SSF)

 

เป็นกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ข้อดีของกองทุนประเภทนี้คือสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภททั้งแบบจ่ายและไม่จ่ายเงินปันผล มีระดับความเสียงให้เลือกตั้งแต่ระดับต่ำ – สูงมาก ไม่กำหนดขั้นต่ำในการซื้อ ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี และที่พิเศษกว่ากองทุนรวมทั่วไปคือกองทุน SSF เป็นกองทุนที่รัฐบาลอนุญาตให้สามารถนำจำนวนเงินที่ซื้อกองทุนมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยจะลดหย่อนแบบปีต่อปี เราซื้อปีไหน ก็ลดหย่อนในปีนั้น ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2563-2567

 

2. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Retirement Mutual Fund (RMF)

 

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่ส่งเสริมเกิดการออมเงินในระยะยาวไว้สำหรับใช้จ่ายยามเกษียณ โดยจะเป็นการออมแบบบังคับให้ลงทุนยาว ๆ ด้วยเงื่อนไขหลักคือ ต้องลงทุนอย่างน้อย 5 ปีต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยที่สุดคือปีเว้นปี ถ้าเว้นมากกว่าหนึ่งปีจะถือว่าทำผิดเงื่อนไข และจะต้องมีอายุครบ 55 ปี จึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนมาใช้ได้ โดยกองทุนประเภทนี้มีข้อดีที่จะไม่มีกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำต่อปี และปัจจุบันยังเพิ่มการลดหย่อนภาษีจากเดิมที่ 15% เป็นไม่เกิน 30% ของเงินได้อีกด้วย

 

ข้อดี ข้อเสีย ของการออมเงินด้วยกองทุน

 

ข้อดีของการออมเงินด้วยกองทุน

ข้อดี คือ ผู้ออมจะได้รับกำไรเป็นภาษีที่ได้รับการลดหย่อนตามหน่วยเงินที่ได้ลงทุนไป และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาของการลงทุนในกองทุนก็สามารถขายหน่วยกองทุนที่เราซื้อไว้คืนเป็นเงินกลับมาได้ด้วย

 

ข้อเสียของการออมเงินด้วยกองทุน

ข้อเสีย คือ เป็นการลงทุนที่มีอัตราความเสี่ยงเพิ่มเข้ามา อาจเกิดปัญหาขาดทุน และเนื่องจากมีระยะเวลากำหนดในการซื้อกองทุนเป็นระยะเวลานานไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงไม่เหมาะสำหรับคนที่รีบใช้เงิน และต้องแน่ใจว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นเป็นเงินเย็นจริง ๆ

 

ประกันออมทรัพย์

 

ประกันออมทรัพย์เป็นประกันที่เน้นการออมเงิน คล้ายกับการนำเงินไปฝากธนาคาร แต่สิ่งที่เราจะได้เพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนแล้วยังได้รับความคุ้มครองตามมาด้วย โดยการออมเงินในแบบของประกันชีวิตสะสมทรัพย์จะมีทั้งแบบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่มีอายุตั้งแต่ 3-5 ปี หรือยาวไปจนถึง 25-30 ปี เลยทีเดียว โดยมักจะกำหนดเป็นระยะเวลา 5/10 7/15 15/25 1/30 20/20 เป็นต้น ซึ่งตัวเลขเหล่านั้นจะบ่งบอกถึงจำนวนปีที่ชำระเบี้ยประกัน และจำนวนปีที่คุ้มครอง เช่น ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ 5/10 หมายถึง ระยะเวลาจ่ายชำระเบี้ย 5 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิต 10 ปี โดยเมื่อครบกำหนดอายุกรมธรรม์ ก็จะได้รับเงินออมและผลประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่กำหนดไว้ เป็นต้น

 

ข้อดี ข้อเสีย ของการออมเงินด้วยประกันออมทรัพย์

 

ข้อดีของการออมเงินด้วยประกันออมทรัพย์

ข้อดีของประกันออมทรัพย์นั้นส่งเสริมการออมในระยะยาวจึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือออมเงินเพื่อไว้ใช้ยามชรา หรือออมไว้เพื่อเก็บเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลานได้ และยังมีข้อดีที่ได้ทั้งเงินออม ผลตอบแทน พร้อมกับการคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นมา นอกจากนี้แล้วยังมีข้อดีทั้งการไม่เสียภาษีและการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

 

ข้อเสียของการออมเงินด้วยประกันออมทรัพย์

ข้อเสีย คือ ด้วยการออมประเภทนี้เป็นการออมที่ทุนประกันไม่ค่อยสูง เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับแบบประกันประเภทอื่นๆ หากเทียบกับการออมประเภทที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันที่เท่ากัน และประกันออมทรัพย์ยังค่อนข้างจะมีสภาพคล่องต่ำเมื่อเทียบกับการออมประเภทอื่นๆ ที่สามารถถอน หรือแปลงเป็นเงินสดได้ เป็นต้น

 

จะเห็นได้ว่าประกันออมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งในรูปแบบของการออมเงินที่น่าสนใจ สำหรับทั้งคนวัยทำงานที่ออมไว้ยามเกษียณ รวมถึงพ่อแม่ที่ออมไว้เพื่อลูกในอนาคต โดยเฉพาะ ประกันออมทรัพย์ มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 11/5 จากไทยประกันชีวิต ที่มีจุดเด่นด้วยการเป็นแบบประกันที่สามารถจ่ายเบี้ยแล้วมีเงินคืนระหว่างสัญญาอีกด้วย ดังนี้

 

●      ชำระเบี้ย 5 ปี แต่รับความคุ้มครองถึง 11 ปี

●      ได้รับเงินคืนระหว่างสัญญา สูงสุดถึง 6% (1)(2)

●      เมื่อครบกำหนดสัญญา 11 ปี รับผลตอบแทนรวม 560% (1)

 

สำหรับคนที่ต้องการออมเงินแต่ยังลังเลว่าควรจะออมในรูปแบบไหน การออมเงินด้วยการซื้อกองทุน และการทำประกันแบบออมทรัพย์ก็เป็นอีกรูปแบบการออมที่น่าสนใจ ซึ่งการจะเลือกรูปแบบการออมทั้งสองก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการ และความเหมาะสมเฉพาะบุคคลนั่นเอง