ออมเงินไว้ให้ลูกด้วยประกันออมทรัพย์

ประกันออมทรัพย์ ออนไลน์, ออมเงินให้ลูก

สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ในยุคคนี้ก็คงต้องยอมรับว่าการจะเลี้ยงลูกเด็กสักคนให้มีอนาคตที่ดี แค่การให้ความรัก ความใส่ใจเท่านั้นอาจไม่เพียงพอ เพราะการจะเลี้ยงดูให้พวกเขาเติบโตมามีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต  รวมถึงได้มีสังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ดีจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว ดังนั้นพ่อแม่จำเป็นต้องวางแผนทางการเงินและ “ออมเงิน” ไว้เพื่ออนาคตของลูกและครอบครัว

 

ทำไมต้องออมเงินให้ลูก

 

เพราะในการจะเลี้ยงดูลูกสักคนไม่ใช่แค่การเลี้ยงให้เค้าได้เติบโตกินอิ่มนอนหลับเท่านั้น คนเป็นพ่อเป็นแม่และผู้ที่กำลังจะสร้างครอบครัวจึงควรออมเงินไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น

·       ออมเพื่อความมั่นคง

การที่ลูกจะมีความมั่นคงในอนาคตได้ส่วนหนึ่งย่อมมาจากการมีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคงของพ่อแม่และครอบครัว ที่จะสามารถสนับสนุนและดูแลพวกเขาได้อย่างเต็มที่

·       ออมไว้เป็นทุนการศึกษา

การจะสร้างอนาคตที่ดีย่อมมาจากการได้รับการศึกษาที่ดีเช่นกัน การออมเงินไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ลูกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะในยุคนี้ที่การเข้าถึงการศึกษาที่ดีจำเป็นต้องมีต้นทุนทางการเงินที่ดีตามมาด้วย

·       ออมไว้ยามเจ็บป่วย

พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนมักมองข้ามการทำประกันเพื่อดูแลสุขภาพของลูกเพราะคิดว่ายังเด็ก แต่ความจริงแล้วเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าจะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นกับใคร หรือเมื่อไร ดังนั้นจึงควรมีเงินออมไว้สำหรับการเจ็บป่วยในอนาคต

·       ออมไว้ยามฉุกเฉิน

เพราะอนาคตนั้นไม่แน่นอน เราจึงควรออมเงินไว้เพื่อลดความไม่มั่นคงเหล่านั้นให้น้อยลง และเพื่อให้มีทุนสำรองไว้สำหรับการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

 

 

 

ทำไมประกันออมทรัพย์ถึงเหมาะกับการออมเงินให้ลูก

 

เพราะประกันออมทรัพย์เป็นประกันที่ออกแบบมาเพื่อการออมเงินไปพร้อมๆ กับการคุ้มครองชีวิต โดยการออมด้วยประกันแบบออมทรัพย์นั้น นอกจากจะมีความมั่นคงสูงเพราะจะจ่ายเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาแล้ว อีกข้อสำคัญคือ หากพ่อหรือแม่ที่เป็นคนจ่ายเบี้ยประกันออมทรัพย์นั้นๆ ได้ซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยเอาไว้แล้วเกิดเหตุการณ์ที่พ่อแม่เสียชีวิต หรือเกิดทุพพลภาพ ทางบริษัทก็จะเป็นผู้ส่งกรมธรรม์ฉบับนั้นแทน แต่ตัวผู้ลูกผู้ถือกรมธรรม์ก็ยังจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนนั้นๆ เหมือนเดิม ซึ่งถือเป็นข้อแตกต่างจากการออมเงินแบบปกติ ที่เราจะได้เพียงแค่ตัวเงินและดอกเบี้ยปันผลเท่านั้น

 

ข้อดีของประกันออมทรัพย์

ประกันออมทรัพย์นั้นนอกจากจะเป็นการออมที่มีการคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นมาจากการออมรูปแบบอื่นๆ แล้ว ยังมีข้อดีต่างๆ ดังนี้

 

·       ความมั่นคง

การออมด้วยประกันออมทรัพย์เป็นอีกรูปแบบการออมที่มีความเสี่ยงต่ำจึงมีความมั่นคงค่อนข้างสูง โดยการทำประกันแบบสะสมทรัพย์จะมีการกำหนดทั้งเบี้ยที่ต้องชำระในแต่ละงวด ทุนประกันคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่จะได้รับไว้อยู่แล้ว ทำให้สามารถทราบได้ว่าถ้าถือจนครบสัญญาหรือมีการยกเลิกก่อนแล้วจะได้รับเงินจำนวนเท่าไร และได้รับเมื่อไร ซึ่งเป็นผลดีต่อการวางแผนการเงินในอนาคต

·       คุ้มครองถึงลูก

การทำประกันแบบออมทรัพย์ หากพ่อแม่เกิดเสียชีวิตหรือทุพพลภาพไปแล้ว ผลประโยชน์นั้นก็จะส่งต่อถึงลูกโดยที่ลูกไม่ต้องมารับภาระส่งเบี้ยชำระต่อ แต่ยังได้ผลตอบแทนและความคุ้มครองที่เหมือนเดิม

·       ไม่เสียภาษี

การออมด้วยวิธีการทำประกันออมทรัพย์แม้จะมีผลตอบแทนไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการออมรูปแบบอื่นๆ แต่เราก็จะได้ผลตอบแทนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกับการฝากเงินในธนาคารหรือการออมประเภทอื่นๆ

·       ลดหย่อนภาษีได้

อีกหนึ่งข้อดีของประกันออมทรัพย์คือ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้  โดยหากประกันชีวิตที่ทำนั้นมีอายุกรมธรรม์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เลยทีเดียว

 

ข้อเสียของประกันออมทรัพย์

ในทุกรูปแบบของการออมเมื่อมีข้อดีก็มีข้อเสียตามมาเช่นกัน โดยสำหรับการออมด้วยประกันออมทรัพย์นั้นมีข้อเสีย ดังนี้

 

·       ผลตอบแทน

ด้วยการทำประกันออมทรัพย์เป็นการออมที่เน้นความมั่นคง และเหมาะกับการออมไว้ให้อุ่นใจ จึงเป็นรูปแบบการออมที่มีผลตอบแทนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ

·       สภาพคล่อง

การออมด้วยประกันออมทรัพย์จะไม่เหมาะสำหรับผู้ที่รีบร้อนต้องใช้เงิน เพราะค่อนข้างจะมีสภาพคล่องต่ำเมื่อเทียบกับการออมประเภทอื่นๆ ที่สามารถถอน หรือแปลงเป็นเงินสดได้ทันที โดยประกันออมทรัพย์หากอยากเอาเงินออกมาใช้ก่อนที่จะครบตามสัญญา ผู้ถือกรมธรรม์จะต้องทำเรื่องเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลต่อการหักเงินในส่วนเวนคืนออกไปด้วย

 

ประกันออมทรัพย์ มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 11/5 ไทยประกันชีวิต

 

เพราะอนาคตที่ดีของลูกจำเป็นต้องมีต้นทุนด้านการเงินและสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง การทำประกันออมทรัพย์ มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 11/5 กับไทยประกันชีวิต ด้วยจุดเด่นแบบประกันออมทรัพย์ที่ สามารถจ่ายเบี้ยในระยะสั้น แต่ได้รับเงินคืนทุกปี เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และความคุ้มครองที่คุ้มค่า ดังนี้

 

·       จ่ายเบี้ยฯ สั้น จ่ายเบี้ยฯ 5 ปี รับความคุ้มครอง 11 ปี

·       รับเงินคืนทุกปี ระหว่างสัญญารับเงินคืนสูงสุด 6%*

·       ผลตอบแทนคุ้มค่า เมื่อครบกำหนดสัญญา 11 ปี รับผลตอบแทนรวม 560%*

·       ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาท ต่อปี*

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และรายละเอียดอาจแตกต่างกันตามแต่ละแผน

 

ประกันออมทรัพย์ มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 11/5 จึงเป็นอีกตัวเลือกดีๆ ที่จะช่วยดูแลทั้งความมั่นคงทางการเงินและความมั่นคงในชีวิตของลูกแม้ในวันที่พ่อแม่ไม่สามารถดูแลพวกเขาได้แล้ว