เก็บเงินก่อนวัยเกษียณด้วยประกันออมทรัพย์

ประกันออมทรัพย์,ประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี

    หากพูดถึงการเกษียณหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มทำงานมักจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว คิดว่ายังอีกไกลไว้ค่อยคิดก็ยังมีเวลา ซึ่งนั่นอาจเป็นความคิดที่ผิด เพราะหากอยากมีบั้นปลายชีวิตที่สุขสบาย ก็จำเป็นต้องมีเงินเก็บที่มากพอ ดังนั้นหากไม่วางแผนการออมเงินตอนนี้ เราอาจไม่สามารถมีชีวิตวัยเกษียณที่สุขสบายอย่างที่คิดไว้

 

ประกันออมทรัพย์ ดีอย่างไร

    ประกันออมทรัพย์เป็นหนึ่งในรูปแบบการออมเงินที่มีความปลอดภัยสูง ผู้ที่ถือประกันออมทรัพย์จะไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของเศรษฐกิจว่าจะเป็นอย่างไร เพราะจะมีการกำหนดทั้งเบี้ยที่ต้องชำระ และผลประโยชน์ที่จะได้รับมาอย่างชัดเจน จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการออมเงินที่ผู้ออมสามารถตั้งเป้าหมายเงินออมไว้ได้ โดยเฉพาะผู้ที่วางแผนชีวิตวัยเกษียณที่จะมีเงินก้อนจำนวนแน่นอนไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิต และที่กล่าวมาข้างต้นแล้วประกันออมทรัพย์ยังมีข้อดีอื่นๆ ด้วยกัน ดังนี้

 

ช่วยสร้างวินัยในการออมเงิน

    ด้วยประกันออมทรัพย์เป็นประกันที่จะต้องจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายเดือน หรือรายปี ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน ทั้งแบบ 5 ปี 10 ปี ไปจนถึง 20 ปี จึงถือเป็นหนึ่งแนวทางที่ดีในการสร้างวินัยทางการเงิน เป็นตัวช่วยบังคับให้เราออมอย่างมีวินัยได้ในระยะยาว และทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะมีเงินเก็บก้อนใหญ่ในอนาคตอย่างแน่นอน

 

ได้รับเงินคืน

    ประกันแบบออมทรัพย์เมื่อเราได้ชำระเบี้ยประกัน ในการสะสมเงินไปจนครบตามระยะที่กำหนดไว้แล้ว ก็จะได้รับเงินออมคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยอาจได้รับเงินแบ่งคืนเป็นงวด หรือได้รับเป็นก้อนใหญ่ทีเดียวเมื่อครบกำหนดระยะเวลาก็ได้

 

ได้ผลตอบแทนแน่นอน

    การทำประกันแบบออมทรัพย์เป็นประกันที่มั่นคงไร้ความเสี่ยง เพราะเมื่อมีการทำกรมธรรม์จะมีการกำหนดถึงระยะเวลาการทำ การจ่ายเบี้ยที่ต้องชำระในแต่ละงวด ทุนประกันคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่ผู้ถือกรมธรรม์จะได้ในแต่ละปี มีรายละเอียดชัดเจนว่าต้องชำระทั้งหมดกี่งวด เมื่อครบกำหนดจะได้เงินเท่าไร และถ้าหากยกเลิกในงวดนี้จะได้รับเงินจำนวนเท่าไร จึงทำให้สามารถทราบตัวเลขเงินออมที่เราจะได้ได้อย่างชัดเจน และสามารถวางแผนการเงินได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

 

ได้รับความคุ้มครองมากกว่าเบี้ยที่ส่ง

    จุดเด่นจุดสำคัญของการทำประกันออมทรัพย์ คือ นอกจากจะได้ผลตอบแทนจากเบี้ยประกันที่ชำระไว้แล้ว ยังจะได้ความคุ้มครองชีวิตตามมาด้วย นอกจากนี้หากผู้ทำกรมธรรม์เสียชีวิตหรือทุลพลภาพ ลูกของผู้ทำกรมธรรม์จะได้รับผลประโยชน์ต่างๆ และความคุ้มครองที่ตามเดิม

 

ลดหย่อนภาษีได้

    ประกันออมทรัพย์ที่มีอายุกรมธรรม์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จะสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยจะลดหย่อนได้ตามจำนวนปีที่คุณชำระเบี้ยประกันชีวิต นอกจากนี้ในส่วนของผลตอบแทนยังได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะจะไม่ต้องเสียภาษี

 

แบบประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี มันนี่ฟิต เวลท์ตี้ 11/5

    ชีวิตวัยเกษียณที่มั่นคงและสุขสบายนั้นไม่ได้เริ่มต้นในอีก 10 ปี หรือ 20 ปีข้างหน้า แต่เริ่มได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ด้วยการออมเงินด้วยประกันออมทรัพย์จากบริษัทไทยประกันชีวิต กับ ประกันออมทรัพย์ มันนี่ฟิต เวลท์ตี้ 11/5 ออมสั้น มีเงินคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้

 

จุดเด่นของประกันออมทรัพย์ มันนี่ฟิต เวลท์ตี้ 11/5

  • จ่ายเบี้ยสั้น 5 ปี รับความคุ้มครองยาว 11 ปี*

  • รับเงินคืนระหว่างสัญญาทุกปี*

  • ผลตอบแทนคุ้มค่า เมื่อครบกำหนดสัญญา 11 ปี รับผลตอบแทนรวม 560%*

  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท*

    * เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และรายละเอียดอาจแตกต่างกันตามแต่ละแผน

 

    ประกันออมทรัพย์ มันนี่ฟิต เวลท์ตี้ 11/5 นี้รับรองว่าคุ้มทั้งเวลา ความคุ้มครอง และผลตอบแทนที่จะได้คืน เพื่อทำให้มั่นใจได้จะช่วยสร้างชีวิตวัยเกษียณที่สุขสบายแก่เราได้