วิธียื่นภาษีแบบออนไลน์ ทำง่าย สะดวก ทำได้ด้วยตัวเอง

ประกันลดหย่อนภาษี, ช่องทางยื่นภาษีออนไลน์

การยื่นภาษี เมื่อก้าวเข้าสู่วัยแห่งการทำงาน เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับคำว่า ภาษี ซึ่งการยื่นภาษี คือ การที่บุคคลที่มีรายได้มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ โดยยื่นปีละ 1 ครั้ง เพื่อความสบายใจว่าเราได้ทำถูกต้องตามกฎหมาย มีหลักฐานเพื่อยืนยันรายได้ที่ชัดเจน เพื่อนำไปใช้ในการทำธุรกรรมในอนาคต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอีกด้วย แต่ถ้าเราไม่อยากจ่ายภาษีเยอะ เราก็สามารถหาค่าลดหย่อนภาษีมาช่วยลดภาระตรงนี้ได้ เช่น เงินค่าเบี้ยประกัน การบริจาคเงิน เป็นต้น

 

4 วิธียื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์  

วันนี้เรามี วิธียื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ ตัวช่วยการคำนวณ และติดตามผลการยื่นภาษี ที่ง่าย สะดวก และสามารถทำได้ด้วยตัวเองมาแนะนำ

 

1.       E-Filling เว็บไซต์ของกรมสรรพากรโดยตรง

2.       RD Smart Tax แอป Official จากกรมสรรพากร

3.       ITAX PRO แอปคำนวณภาษี และลดหย่อนพร้อมออกเอกสารให้

4.       ITAX CHECK CHECK แอปติดตามผลการคืนเงินภาษี

 

 

1. E-Filling เว็บไซต์ของกรมสรรพากรโดยตรง

 

E-Filing เว็บไซต์ของกรมสรรพากรโดยตรง กรมสรรพากรได้จัดทำระบบการยื่นภาษีแบบออนไลน์ “ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91” เพื่อให้บริการประชาชนสามารถยื่นภาษีได้ง่ายและสะดวกสะดวกยิ่งขึ้น ผ่าน E-FILING ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนยื่นภาษีแบบออนไลน์ผ่าน E-FILING

·       เข้าเว็บไซต์ epit.rd.go.th

·       คลิก “ยื่นภาษี ภ.ง.ด.90/91”

·       ผู้ที่เคยยื่นแบบภาษีออนไลน์แล้ว ให้กรอกหมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่าน (ผู้ที่ไม่เคยยื่นแบบภาษีออนไลน์ให้กด “สมัครสมาชิก”)

·       “เลือกรายการเงินได้พึงประเมิน” โดยตรวจสอบว่ารายได้ของผู้ยื่นเป็นแบบไหน

·       สำหรับ “เงินที่ได้รับยกเว้น/ค่าลดหย่อน” ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “ช้อปดีมีคืน” จะต้องเลือกเมนูดังกล่าวด้วย

·       กรอกรายได้ที่ได้รับรวมทั้งปี พร้อมเลขของบริษัทที่จ่ายเงินให้ผู้ยื่นมากที่สุดในปีนั้น จากข้อมูลใน “ใบ 50 ทวิ”

·       กรอกค่าลดหย่อน

·       จากนั้นกรอกจำนวนสรุปยอดภาษีเงินที่ได้ต้องได้คืนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม

·       กดตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้อง ให้กด “ยืนยันการยื่นแบบ”

·       ระบบจะแสดงหน้า “ผลการยื่นแบบ” จากนั้นให้นำเอกสารทั้งหมดที่เตรียมมา “ถ่ายรูป/สแกน” เพื่อแนบไปกับการยื่นภาษี

·       หากดำเนินการเสร็จสิ้น สามารถติดตามสถานะการคืนภาษีได้ใน “วันถัดไป”   

 

2. RD Smart Tax แอป Official จากกรมสรรพากร

 

ยื่นภาษีแบบออนไลน์ผ่าน RD Smart Tax แอปพลิเคชัน Official จากกรมสรรพากร ก่อนจะยื่นภาษีผ่านแอปพลิเคชัน RD Smart TAX แนะนำให้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ epit.rd.go.th ของกรมสรรพากรก่อน เพราะต้องใช้รหัสผ่านจากเว็บไซต์มากรอกในแอป ซึ่งถ้าใครเคยลงทะเบียนไว้แล้ว ก็สามารถใช้รหัสผ่านเดียวกันไปกรอกในแอป ได้เลย โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนยื่นภาษีแบบออนไลน์ผ่าน RD Smart Tax แอป Official จากกรมสรรพากร

 

·       โหลดแอปพลิเคชัน RD Smart TAX

·       เปิดแอปพลิเคชัน RD Smart TAX แล้วเลือกภาษา

·       เลือก "ยื่นแบบออนไลน์" จากนั้นให้เรากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์กรมสรรพากร

·       ต่อมาจะมาที่หน้า "ข้อมูลผู้ใช้" ให้เรากรอกรายละเอียดของตัวเองลงไป

·       เลือกรายการลดหย่อนภาษีที่เรามี แล้วกด "ต่อไป"

·       จะไปที่หน้า "ยื่นภาษี" ให้เราบันทึกเงินได้, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรผู้จ่ายเงินได้ จากนั้นกด "ต่อไป"

·       จะไปที่หน้า "บันทึกเงินได้ยกเว้น/ค่าลดหย่อน" ส่วนนี้ให้กรอกค่าลดหย่อนต่าง ๆ ที่เรามี

·       จะไปที่หน้า "คำนวณภาษี" ระบบจะคำนวณให้ทันทีว่าเราชำระไว้เกิน หรือต้องชำระเพิ่ม

·       จากนั้นกด "ยื่นแบบ" และต่อด้วย "ยืนยันการยื่นแบบ" เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

3. ITAX PRO แอปคำนวณภาษี และลดหย่อนพร้อมออกเอกสารให้

 

ITAX PRO แอปคำนวณภาษี และลดหย่อนพร้อมออกเอกสารให้ เป็นแอปที่สามารถช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เงินคืนภาษีสูงสุด โดยไม่ต้องรู้ภาษี รองรับการคำนวณภาษีของ "ภ.ง.ด.90" และ "ภ.ง.ด.91" อีกทั้งยังมีฟังก์ชันการวางแผนประหยัดภาษี หรือ ลดหย่อนภาษี ที่ช่วยคำนวณตัวเลขออกมาเพื่อให้ผู้ใช้งานรู้ถึงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มหรือได้รับเงินคืนล่วงหน้า ขั้นตอนการใช้ง่ายก็ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 

ขั้นตอนการใช้งาน ITAX PRO แอปคำนวณภาษีและวางแผนลดหย่อนภาษี

 

·       เปิดแอปพลิเคชัน ITAX PRO และเข้าสู่ระบบแล้ว แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัว รายได้ตลอดปีและภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากนั้นตัวแอปก็จำคำนวณมาให้

·       สำหรับเมนูในตัวแอป ITAX PRO ก็จะมี 4 เมนูหลักๆ ด้วยกัน คือ “รายได้”, “ลดหย่อน”, “วางแผน” และ “สรุป”

·       เมนูรายได้ เราก็กรอกรายได้ทั้งหมดที่เราได้รับ เช่น เงินเดือน, ค่าจ้างทั่วไป, ดอกเบี้ย, เงินปันผล และรายได้อื่นๆ

·       เมนูลดหย่อน เป็นเมนูที่เราจะได้รู้ว่าเราจะลดหย่อนภาษีในทางใดได้บ้าง และเราใช้สิทธิลดหย่อนไปแล้วกี่เปอเซ็นต์

·       เมนูวางแผน เราสามารถกดเลือกว่า เราจะวางแผนภาษีแบบไหน ซึ่งในแอปพลิเคชันก็จะมีให้เลือก 3 แบบด้วยกันคือ “ลดภาษีเต็ม Max”, “ลดภาษีตามความคุ้มค่า” และ “ลดภาษีตามงบประมาณ” นอกจากนี้ตัวแอปยังเชื่อมกับการลงทุนรูปแบบต่างๆ โดยสามารถคลิกเข้าที่การลงทุนที่เราสนใจ เช่น หากเราอยากลดหย่อนภาษีด้วยการซื้อเบี้ยประกันชีวิต เราก็สามารถกดเข้าไปในเมนูอันเดียวกับที่เราใช้เลื่อนในการคำนวณ

·       เมนูสรุป จะทำการสรุปว่า เรามีเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่ แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนเท่าไหร่ และเราเสียภาษีอะไรบ้าง รวมถึงมีสิทธิลดหย่อนเท่าไหร่ อีกทั้งยังสามารถกดออกแบบฟอร์มภาษีได้อีกด้วย

 

ITAX CHECK CHECK แอปติดตามผลการคืนเงินภาษี

 

ITAX CHECK CHECK แอปพลิเคชันสำหรับติดตามผลการคืนเงินภาษี เราสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวเพียงครั้งเดียวจากนั้นก็สามารถตรวจเช็คสถานะเงินคืนภาษีได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

 

วิธีการใช้งาน ITAX CHECK CHECK แอปติดตามผลการคืนเงินภาษี

 

·       โหลดแอปพลิเคชัน ITAX CHECK CHECK

·       จากนั้น กรอกชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนของเรา ก็ติดตามได้แล้วว่า เงินของเราอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว

 

วันนี้เราก็ได้บอกตัวช่วยการยื่นภาษีออนไลน์ ตัวช่วยการคำนวณ และติดตามผลการยื่นภาษี ด้วยตัวเองไปทั้งหมด 4 แอปพลิเคชัน ได้แก่ แอป E-Filling, แอป RD Smart Tax, แอป ITAX PRO และ แอป ITAX CHECK CHECK  ใครสะดวกวิธีไหนก็มาสามารถทำกันได้เลยง่ายๆ แต่หากใครกำลังมองหาช่องทางการลดหย่อนภาษี เรามีตัวเลือกในการช่วยลดหย่อนภาษีมาแนะนำ

 

 

ประกันสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 11/5

 

การลดหย่อนภาษีด้วยเบี้ยประกัน จากประกันสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี  มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 11/5 ของ ไทยประกันชีวิต เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดหย่อนภาษี เพราะว่า จ่ายเบี้ยสั้นๆ เพียง 5 ปี มีทุนประกันเริ่มต้นที่ 30,000 บาทไปจนถึง 600,000 บาท ซึ่งเราสามารถเลือกแผนตามต้องการได้เลย เเต่เราจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 11 ปี ซึ่งในระหว่างสัญญายังได้รับเงินคืนทุกปี ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 11 ปี จะได้ผลตอบแทนคืนสูงสุดถึง 560% หรือประมาณ 3 ล้านบาท และที่สำคัญสามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท ถือเป็นช่องทางการลงทุนระยะยาวอีกช่องทางหนึ่ง

 

ยังไงก็ขอฝาก ประกันสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี  มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 11/5 เป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีไว้ด้วย เพราะการมีประกันสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี  มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 11/5 นั้นคุ้มยิ่งกว่าคุ้มไปเลย