ประกันสุขภาพแบบไหนลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพ ออนไลน์,ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี

ผ่านต้นปี 2565 ก็ถึงฤดูเสียภาษีอีกครั้ง เชื่อว่าผู้มีเงินเดือนทั้งหลายคงต้องหาวิธีลดหย่อนภาษี ในปีที่ผ่านมาเราเคยไปบริจาคการกุศล หรือซื้อของเพื่อลดหย่อนภาษี แต่มีอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดี ก็คือ การทำประกัน และง่ายไปกว่านั้นในยังสามารถทำประกันผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย เราสามารถศึกษาแล้วเลือกซื้อได้เลย เมื่อพูดถึงการทำประกัน หลายคนอาจจะยังงงๆ ไม่แน่ใจว่าจะซื้อประกันแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ประกันชีวิตอื่นๆ ซึ่งแต่ละประกันจะมีเงื่อนไงแตกต่างกันไป ประกันสุขภาพนอกจากจะลดหย่อนภาษีแล้ว ยังพ่วงในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับตนเองและคนที่คุณที่รักอีกด้วย แต่จะซื้ออย่างไรเพื่อที่จะได้ลดหย่อนภาษี แล้วลดหย่อนเท่าไร ลองมาดูกัน

 


ประกันสุขภาพที่นำมาลดหย่อนภาษีได้ มีอะไรบ้าง


ประกันสุขภาพที่ลดหย่อนภาษีได้ สามารถแบ่งได้เป็นประกันสุขภาพสำหรับตัวเอง และประกันสุขภาพสำหรับพ่อแม่

 

 

1. ประกันสุขภาพของตัวเอง


ประกันสุขภาพของตัวเองจะให้ความคุ้มครองสุขภาพของตนเอง ประกันสุขภาพที่สามารถมาลดหย่อนภาษีได้ มีทั้งประเภทกรณีประสบอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่าง ๆหรือบาดเจ็บ ได้รับความคุ้มครองหากตรวจพบโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง หรือสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย รวมถึงค่าผ่าตัดและศัลยกรรม โดยบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เบี้ยประกันสุขภาพของตัวเอง สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สำหรับผู้ที่ทำประกันสุขภาพให้ตัวเอง สามารถนำเบี้ยไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี แต่กรณีทำประกันสุขภาพร่วมกับประกันชีวิตทั่วไปหรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิต ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี หรือทำร่วมกับประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำเบี้ยรวมไปหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 215,000 บาทต่อปี

 

เงื่อนไขในการทำประกันสุขภาพของตัวเอง ต้องทำกับบริษัทประกันในประเทศไทย

 

  • เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเกิดจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ การชดเชยทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะเนื่องจากเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 
  • เป็นกรมธรรม์การประกันภัยการดูแลระยะยาว 
  • เป็นกรมธรรม์การประกันอุบัติเหตุ เฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
  • เป็นกรมธรรม์การประกันภัยโรคร้ายแรง
  • ต้องมีการแจ้งไปยังบริษัทประกัน ว่าต้องการนำเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่าย ไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วย


2. ประกันสุขภาพของพ่อแม่


สำหรับคนที่ทำประกันสุขภาพให้กับบิดามารดา จะสามารถนำเอาเบี้ยประกันที่จ่ายไปมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงเช่นเดียวกัน เพียงแต่จะจำกัดลดหย่อนได้สูงสุดปีละ 15,000 เท่านั้น ทั้งนี้ กรณีที่เราจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดาร่วมกับพี่น้องคนอื่น ค่าลดหย่อนภาษีก็จะต้องหารเฉลี่ยไปตามจำนวนพี่น้องที่จ่ายค่าเบี้ยร่วมกันตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีพี่น้องรวม 3 คน จ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดาไปทั้งหมด 15,000 บาท แต่ละคนก็จะมีสิทธิลดหย่อนภาษีได้คนละ 15,000 / 3 = 5,000 บาท เป็นต้น ถ้าคู่สมรสไม่มีรายได้ เบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่คู่สมรสก็นำไปใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทต่อปีเช่นกัน

 

เงื่อนไขในการทำประกันสุขภาพของพ่อแม่


ผู้จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพจะต้องเป็นลูกแท้ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย บิดาและมารดาจะต้องมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000 บาท ผู้ที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยประกันสุขภาพบิดามารดา จะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยครบ 180 วัน ในปีนั้นๆเป็นกรมธรรมที่ให้ความคุ้มครองในรูปแบบเดียวกับที่ระบุในประกันสุขภาพของตัวเราเอง เช่น เป็นกรมธรรมที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพ และการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ, เป็นกรมธรรม์การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก, เป็นกรมธรรม์การประกันภัยโรคร้ายแรง หรีอ เป็นกรมธรรม์การประกันภัยการดูแลระยะยาว หากจะใช้ประกันลดหย่อนภาษี ต้องแจ้งบริษัทประกันด้วย ต้องไปกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในเว็บของบริษัทที่เราทำประกัน เพื่อเป็นการยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของเราต่อสรรพากร

 

 

การซื้อประกันออนไลน์ไม่ใช่เรื่องใหม่ แค่หลายคนยังไม่คุ้นชินและยังไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย แต่ในความจริงแล้วการซื้อประกันออนไลน์มีความปลอดภัยสูงมาก อีกทั้งยังสะดวกสบายมากเช่นกัน  เราสามารถเลือกซื้อประกันออนไลน์กับ ประกันสุขภาพ ไทยประกันชีวิต ที่ตอบโจทย์ทุกความคุ้มครอง สำหรับการซื้อประกันออนไลน์ มีขั้นตอนง่ายๆ เพียงเลือกแผนประกันที่เราต้องการ ประกันสุขภาพ ไทยประกันชีวิต จะช่วยกลั่นกรองว่ารูปแบบการทำประกันสุขภาพที่เหมาะกับเราจะทำให้เราได้รับกรรมธรรม์ที่ดีและคุ้มค่ามากที่สุด แถมเอกสารกรรมธรรม์ส่งตรงถึงหน้าบ้านเรา

 

 

การทำประกันสุขภาพ นอกจากจะได้รับการคุ้มครอง ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าแพทย์วินิจฉัย จาก บริษัทประกันแล้ว และยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย เพียงแค่เตรียมหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่ทำไว้ โดยมี ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย และมี ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทประกัน ระบุจำนวนเบี้ยประกันสุขภาพ และจำนวนเงินที่มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ เพียงแค่นี้เราก็สามารถลดหย่อนภาษีได้แล้ว