ทำความรู้จักประกันออนไลน์ ซื้อประกันได้ง่ายๆ ในยุคดิจิทัล

เคลมประกันอุบัติเหตุ,ประกันอุบัติเหตุ ออนไลน์

    ในปัจจุบันวิถีชีวิตของเราทุกคนเปลี่ยนแปลงไปมาก ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้นอินเทอร์เน็ตมีส่วนในการใช้ชีวิตประจำวันหรือการเชื่อมโยงกันระหว่างผู้คนทั่วทุกมุมโลกเป็นอย่างมากทำให้การซื้อ-ขายสามารถทำได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจะเห็นได้จากการเติบโตของการซื้อขายออนไลน์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ว่ามีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกทั้งยังช่วยในการลดขั้นตอนการทำงานของผู้ซื้อและผู้ขายทำให้การซื้อ-ขายประกันเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เริ่มเข้าสู่การขายแบบออนไลน์

 

  ทุกคนคงรู้จักการซื้อประกัน และ รู้จักการซื้อสินค้าผ่านการซื้อขายออนไลน์แต่น้อยคนนักที่จะรู้จัก

“ การซื้อประกันออนไลน์ ” การซื้อประกันออนไลน์ ถือว่าสะดวกสบาย และ รวดเร็วมาก เพราะปัจจุบันเรามีพฤติกรรมในการซื้อของออนไลน์ที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทำให้การซื้อประกันออนไลน์จะใช้เวลา ไม่นานในการศึกษาก่อนการตัดสินใจซื้อประกัน

 

  สิ่งสำคัญที่เป็นส่วนในการช่วยพัฒนาธุรกิจประกันในยุคดิจิทัล คือ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่บริษัทและผู้ซื้อประกัน โดยเทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ระบบประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือ ปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เรียกว่า “เอไอ” (AI : Artificial Intelligence)

 

ระบบเอไอ ถูกนำมาใช้ร่วมกับธุรกิจประกันภัยมากขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก, ลดต้นทุน, ประหยัดเวลา และลดความผิดพลาด ซึ่งระบบเอไอสามารถช่วยให้ผู้ซื้อประกัน เลือกแบบประกันที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง, ประเมินความเสี่ยง, การจัดการเคลม และการบริการหลังการขาย รวมไปถึงการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ได้หลากหลาย สะดวกสบายชนิดที่ว่าสามารถอยู่บ้านแล้วประกันก็มาส่งถึงหน้าบ้าน

 

  การเลือกซื้อประกันออนไลน์สามารถซื้อประกันได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต หรือ ประกันรถยนต์ ทำให้เราสามารถซื้อประกันได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว สามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกซื้อประกันได้ด้วยตัวเอง เหมาะกับคนในยุคดิจิทัลอย่างเราเป็นที่สุด