เปิดบิล! ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็ง

ประกันมะเร็ง ออนไลน์,ค่ารักษามะเร็ง

จากข้อมูลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ในปี ในปี พ.ศ. 2559 - 2563 พบว่ามีการเบิกจ่ายเกี่ยวกับ ค่ารักษาโรคมะเร็ง ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในระยะยาวเป็นจำนวน 4,117,504 ครั้ง โดย มีการชดเชยค่ารักษาไปมากกว่า 26,679 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าคนไทยมีอัตราการเป็นโรคมะเร็งสูงขึ้นอย่างมาก และเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ติดต่อกันหลายสิบปี แน่นอนค่ารักษาพยาบาลในการรักษาโรคมะเร็งที่ตามมาก็จะค่อนข้างสูงเลยทีเดียว เพราะต้องใช้วิธีการรักษามะเร็งหลายรูปแบบร่วม กัน เช่น ค่าผ่าตัดแบบส่องกล้อง (Endoscopic Surgery) ค่าฉายรังสี (Radiotherapy) ค่าเคมีบำบัด หรือคีโม (Chemotherapy) ค่ายาต้านฮอร์โมน (Hormonal Treatment) หรือค่ารักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) เป็นต้น 

 

แต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับประเภท โรงพยาบาลที่เข้ารับรักษา ความรุนแรง ระยะของมะเร็ง และวิธีการรักษา ด้วย ดังนั้นเราก็ควรที่จะวางแผนการเงินเพื่อเตรียมรับมือกับโรคร้ายอย่างโรคมะเร็ง โดยการซื้อประกันมะเร็งไว้คุ้มครองตัวเราเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระทางการเงินของครอบครัว เพราะเราคงไม่อยากใช้เงินที่เก็บมาตลอดชีวิตมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตัวเองจนหมดตัวอย่างแน่นอน

 

 

ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งแต่ละชนิด มีอะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่

 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งอาจแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักๆ เช่น ค่าผ่าตัดแบบส่องกล้อง (Endoscopic Surgery) ค่าฉายรังสี (Radiotherapy) ค่าเคมีบำบัด หรือคีโม (Chemotherapy) ค่ายาต้านฮอร์โมน (Hormonal Treatment) หรือค่ารักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)

 

ราคาค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรงที่เกี่ยวข้อง จะขึ้นอยู่กับประเภทโรงพยาบาลที่เข้ารักษา ความรุนแรง ระยะของมะเร็ง และวิธีการรักษา ซึ่งสามารถสรุปค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งที่พบบ่อย ได้ดังนี้
 

 

 

1. มะเร็งศีรษะและลำคอ ค่ารักษาเฉลี่ย 130,100 - 186,600 บาท

 

มะเร็งศีรษะและลำคอ จัดเป็น 1 ใน 10 อันดับมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในเพศชาย เกิดขึ้นได้ในอวัยวะ ต่างๆ เช่นบริเวณหู คอ จมูก โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่มาจากการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอลล์ และกรรมพันธุ์ มีวิธีการตรวจวินิจฉัยไม่ยาก แต่ในบางตำแหน่งอาจต้องใช้ความ ชำนาญ และอุปกรณ์เฉพาะในการตรวจ 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งศีรษะและลำคอ

 

 • เทคนิค 3 มิติ  ค่ารักษาจะอยู่ที่ 130,100 บาท
   
 • เทคนิค IMRT/VMAT ค่ารักษาจะอยู่ที่ 186,600 บาท

 

 

2. มะเร็งเต้านม ค่ารักษาเฉลี่ย 84,500-69,300 บาท

 

เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในเพศหญิง โดยจากสถิติทั่วโลกจะพบผู้ป่วย 1 คนจากผู้หญิง 8 คน โอกาสพบมะเร็งมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น คนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านม หรือการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์


ซึ่งมะเร็งเต้านมจะมีวิธีการรักษาออกเป็น 2 วิธี คือ รักษาด้วยเทคนิค 3 มิติ และ รักษาด้วยเทคนิค 2 มิติ

 

 

ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งเต้านม

 

 • เทคนิค 3 มิติ ค่ารักษาจะอยู่ที่ 84,500 บาท 
 • เทคนิค 2 มิติ ค่ารักษาจะอยู่ที่ 69,300 บาท

 

 

3. มะเร็งปอด ค่ารักษาเฉลี่ย 197,600-141,100 บาท

 

มะเร็งปอดเกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ที่ผิดปกติ ซึ่งจะตรวจพบได้เมื่อมีขนาดใหญ่ มีจำนวนมาก และแพร่ไปตามบริเวณต่างๆ ของร่างกาย เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ การสูบบุหรี่ ควันบุหรี่มือสอง การทำงานในอุตสาหกรรมที่มีสารก่อมะเร็ง เช่น โครเมียม ไรแย่หิน แร่เรดอน นิกเกิล เป็นต้น สภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองพิษ และสุดท้ายอาจมีสาเหตุจากพันธุกรรม

 

 

ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งปอด

 

 • เทคนิค IMRT/VMAT (35 ครั้ง) ค่ารักษาจะอยู่ที่ 197,600 บาท
 • เทคนิค 3 มิติ (35 ครั้ง) ค่ารักษาจะอยู่ที่ 141,100 บาท

 

 

4. มะเร็งปากมดลูก ค่ารักษาเฉลี่ย 144,400 บาท

 

มะเร็งปากมดลูก จัดเป็นมะเร็งในอันดับที่สองที่พบได้บ่อยในผู้หญิงน่ากลัวไม่แพ้มะเร็งเต้านม เพราะแม้จะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถเป็นได้ พบในผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการติดเชื้อไวรัสเฮชพีวี การมีคู่นอนหลายคน สูบบุหรี่ มีบุตรจำนวนมาก ร่างกายมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรคเอดส์) และไม่เคยตรวจภายใน

 

 

ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งปากมดลูก

 

 • เทคนิค 3 มิติ (28 ครั้ง) ค่ารักษาจะอยู่ที่ 144,400 บาท

 

 

5. มะเร็งต่อมลูกหมาก ค่ารักษาเฉลี่ย 182,400 บาท

 

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบได้ในผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายสูงวัยที่เริ่มเข้าสู่วัยชรา เป็นมะเร็งที่พัฒนาในระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย  มักเป็นมะเร็งที่ซ่อนเร้น ไม่ปรากฎอาการในระยะแรกๆ มีสาเหตุมาจาก มีประวัติบิดาหรือพี่น้องเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ผู้ที่สูบบุหรี่ก็สามารถเป็นได้

 

 

ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

 

 • เทคนิค IMRT/VMAT ค่ารักษาจะอยู่ที่ 182,400 บาท

 

 

 

6. มะเร็งสมอง ค่ารักษาเฉลี่ย 164,800 บาท

 

มะเร็งสมอง เกิดจากเนื้องอกที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมในสมอง รวมถึงเซลล์มะเร็งที่แพร่มาจากอวัยวะอื่น มีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็ง เช่น การสัมผัสสารเคมี การสูบบุหรี่ หรือประวัติการเกิดโรคมะเร็งของสมาชิกในครอบครัว ส่งผลต่อร่างกายและการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ปวดศีรษะ เป็นลม คลื่นไส้อาเจียน ปัญหาด้านการทรงตัว ความคิด สติปัญญา ความทรงจำ การพูด การมองเห็น บุคลิกภาพ และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

 

 

ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งสมอง

 

 • เทคนิค IMRT/VMAT 30 ครั้ง รวมค่ารักษาจะอยู่ที่ 164,800 บาท

 

 

7. มะเร็งหลอดอาหาร ค่ารักษาเฉลี่ย 150,800 บาท

 

มะเร็งหลอดอาหาร ส่วนใหญ่จะพบในผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วง 55-65 ปี เกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิง เกิดขึ้นเมื่อเซลล์เติบโตผิดปกติจนกลายเป็นเนื้อร้าย โดยจะเกิดจากเนื้อเยื่อชั้นในโตออกสู่ผนังด้านนอก ถ้ามะเร็งกระจายผ่านผนังหลอดอาหารจะสามารถเข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง เส้นเลือดใหญ่ในทรวงอก และอวัยวะใกล้เคียง การเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารนั้นมีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา รวมถึงความอ้วน หรือกรดไหลย้อน

 

 

ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งหลอดอาหาร

 

 • เทคนิค VMAT ค่ารักษาจะอยู่ที่ 150,800 บาท

 

 

8. มะเร็งลำไส้ใหญ่ ค่ารักษาเฉลี่ย 103,000 บาท

 

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เกิดจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อลำไส้ใหญ่และลำไส้ที่มีการเปลี่ยนแปลงและแบ่งตัวอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถควบคุมได้ กลายเป็นก้อนหรือเนื้องอก ระยะแรกอาจเป็นเพียงแค่ติ่งเนื้องอกเล็กๆ  แต่หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำการรักษาหรือตัดทิ้ง อาจพัฒนากลายเป็นมะเร็ง ที่สามารถลุกลามทะลุผนังลำไส้จนแพร่กระจายต่อไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ ซึ่งมีสาเหตุเกิดมาจากสิ่งต่างๆ เช่น การรับประทานเนื้อสัตว์ติดมันและเนื้อแดงในปริมาณมาก และรับประทานเนื้อสัตว์ที่ผ่านขบวนการปรุงแต่ง (ไส้กรอก เบคอน แฮม เป็นต้น) ในปริมาณมาก ๆ รับประทานผักผลไม้น้อย ขาดการออกกำลังกาย เป็นโรคอ้วน สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ เป็นต้น

 

 

ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่

 

 • เทคนิค 3 มิติ (28 ครั้ง) รวมค่ารักษาจะอยู่ที่ 103,000 บาท

 

 

9. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ค่ารักษาเฉลี่ย 110,000 บาท

 

สำหรับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกอวัยวะ อุบัติการณ์ของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพิ่มขึ้น  พบในผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วง  60-70 ปี  มักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงเกิด จากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ สารเคมี เช่น สารเคมีปราบศัตรูพืช น้ำยาย้อมผม เป็นต้น ภูมิคุ้มกัน เช่น โรคเอดส์ การปลูกถ่ายอวัยวะ โรคไขข้ออักเสบ เป็นต้น พันธุกรรมทางครอบครัว เช่น พี่น้องอาจเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตามลำดับ หรือเป็นพร้อมกัน และการติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น ไวรัส HIV, EBV เป็นต้น

 

 

ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง

 

 • เทคนิค 3 มิติ ค่ารักษาจะอยู่ที่ 110,000 บาท

 

 

หมายเหตุ*

 • เทคนิค 2 มิติ คือ การรักษาจากภาพเอกซเรย์ที่แสดงใน 2 แนวแกนที่จะใช้ตำแหน่งของอวัยวะภายในโดยใช้กระดูกเป็นการเทียบเคียงเพื่อกำหนดขอบเขตของรังสี
 • เทคนิค 3 มิติ คือ การวางแผนการรักษาในระบบ 3 มิติ ด้วยการกำหนดขอบเขตการรักษาจากภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ทำให้การวางแผนการฉายรังสีมีความถูกต้องมากขึ้น
 • IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) คือ การฉายรังสีแบบปรับความเข้ม ให้รังสีเข้าหลายทิศทาง ทำให้อวัยวะโดยรอบได้รับรังสีน้อยกว่า
 • VMAT (Volumetric Modulated Arc TherapyIntensity) คือ เทคนิคใหม่ล่าสุดของการฉายรังสีซึ่งพัฒนามาจากการฉายรังสีแบบ IMRTกับ Dynamic Arc เป็นการฉายรังสีแบบปรับความเข้มของรังสีพร้อกับลำรังสีที่หมุนได้รอบตัวผู้ป่วย

 

 

สำหรับใครสนใจที่จะซื้อประกันมะเร็งเผื่อวางแผนสุขภาพระยะยาวเพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่า มะเร็งจะเกิดขึ้นกับเราตอนไหน ยังไงก็ขอฝากประกันดีๆ อย่าง ประกันมะเร็ง จากไทยประกันชีวิต ให้มาช่วยดูแล จะได้ไม่ต้องกังวลว่าค่ารักษาพยาบาลเราจะมากแค่ไหน มีความคุ้มครองที่คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดไหนก็สามารถทำได้

 

การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในวันที่สุขภาพยังแข็งแรงดีเป็นทางเลือกที่ดีในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเรา เพราะโรคมะเร็งบางทีก็มาแบบปุ๊บปั๊บไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า อย่างน้อยการมีตัวช่วยอย่างประกันมะเร็ง ก็สามารถคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเราได้ มีค่าชดเชยต่างๆ ที่เราจะได้รับ ก็จะช่วยให้การตัดสินใจเลือกรับการรักษาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ถือว่าเป็นการออมเงินเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของคนที่อยู่ข้างหลังเรากรณีเราเสียชีวิต ก็ยังได้เงินก้อนมาดูแลครอบครัวได้สักระยะหนึ่ง